ระวัง! ผลิตภัณฑ์น้ำมันรําข้าว และจมูกข้าวชนิดแคปซูล

ระวัง! ผลิตภัณฑ์น้ำมันรําข้าว และจมูกข้าวชนิดแคปซูล
ยาเม็ดแคปซูล

ระวัง! ผลิตภัณฑ์น้ำมันรําข้าว และจมูกข้าวชนิดแคปซูล

อย. เผยผลตรวจพิสูจน์ ผลิตภัณฑ์น้ามันรําข้าว และจมูกข้าวลักลอบใส่ยาลดความอ้วน เฟนฟลูรามีน เสี่ยงอันตรายอาจเกิดภาวะความผิดปกตของลิ้นหัวใจ (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

อย. ผงะ ! พบผลิตภัณฑ์น้ำมันรําข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูล ตราออริซานอล ลักลอบใส่ยาลดความอ้วน เฟนฟลูรามีน (Fenfluramine) ซึ่งเป็นยาที่เพิกถอนทะเบียนแล้วตั้งแต่ปี 2543 เพราะอาจทําให้ผู้บริโภคเกิดภาวะความผิดปกติของลิ้นหัวใจ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ส่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไปตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพบว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบรรจุแผงบริสเตอร์สีเงิน รวมบรรจุในกล่องกระดาษสีเขียว ฉลากระบุผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรําข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูล ออริซานอล ผลิตโดย บริษัท สยามไบโอเบสท์ จํากัด ผสมยาลดความอ้วนเฟนฟลูรามีน (Fenfluramine) จึงจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตาม มาตรา 26 (1) เป็นอาหารที่มีสิ่งน่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปน ฝ่าฝืนมาตรา 25 (1) โทษตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ทาง อย. อยู่ในระหว่างดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อม เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อคารมของผู้จําหน่ายโดยเฉพาะอ้างว่ารับประทานแล้ว ทําให้น้ำหนักลด เพราะอาหารไม่ใช่ยา จะลดความอ้วนไม่ได้ และมักพบการลักลอบใส่ยาลดความอ้วนซึ่งมีผลข้างเคียงสูง หากไม่ได้รับการดูแลจากแพทย์อาจทําให้เกิดอันตราย

โดยเฉพาะในกรณีนี้ พบยาลดความอ้วนเฟนฟลูรามีน (Fenfluramine) ซึ่งเป็นยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตํารับยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เนื่องจากไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ยา โดยจากการศึกษาวิจัยพบว่า ยาเฟนฟลูรามีน (Fenfluramine) มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะความผิดปกติของลิ้นหัวใจ (Valvular heart Disease) อาจเกิดความเสี่ยงทําให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

ทั้งนี้ หากต้องการลดความอ้วน ควรเริ่มต้นด้วยการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกาย หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ไม่รับประทานอาหารจุบจิบ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคพบเห็นการผลิตหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมาย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Advertisements