ไอเดียดีๆ เกิดบนโต๊ะทำงานรก ๆ

ไอเดียดีๆ เกิดบนโต๊ะทำงานรก ๆ
ไอเดียดีๆ ความคิดดีๆ

ไอเดียดีๆ เกิดบนโต๊ะทำงานรก ๆ

นักวิจัยชี้ โต๊ะทำงานรก ๆ ทำให้เกิด ไอเดียดีๆ คิดสร้างสรรค์มากกว่าโต๊ะทำงานที่เป็นระเบียบ เพราะทำให้ผู้ทำงานปล่อยความคิดออกนอกกรอบได้

วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เว็บไซต์เดอะเทเลกราฟของอังกฤษ มีรายงานว่า จากผลงานการวิจัยชิ้นใหม่ของ ศาสตราจารย์แคธีน วอห์ส นักวิทยาศาสตร์ด้านจิตวิทยา และทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตา เมืองมินนีแอโพลิส รัฐมินนิโซตา สหรัฐฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางจิตวิทยา  พบว่า การทำงานบนโต๊ะทำงานรก ๆ มีข้าวของวางระเกะระกะนั้น มีแนวโน้มที่จะช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์มากกว่า เนื่องจากการที่บุคคลถูกล้อมรอบด้วยสภาพแวดล้อมที่ยุ่งเหยิงนั้นจะปลดปล่อย ความคิดของพวกเขาออกนอกกรอบ ช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ขึ้นได้ มากกว่าผู้ที่ทำงานอยู่บนโต๊ะทำงานที่สะอาดมีระเบียบ

โดยจากการทดลอง ทีมนักวิจัยได้แบ่งผู้เข้ารับการทดลองเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกให้นั่งทำงานที่โต๊ะทำงานสะอาดเป็นระเบียบ ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งให้นั่งทำงานอยู่บนโต๊ะที่มีกองเอกสารและเครื่องใช้ สำนักงานกองสุม กระจัดกระจายอยู่เกลื่อนโต๊ะ ก่อนจะให้ทั้ง 2 กลุ่มนั้นทำแบบทดสอบเพื่อหาว่าพวกเขาจะนำโต๊ะปิงปองมาใช้ประโยชน์อย่างไร บ้าง

จากผลการทดลองพบว่า แม้จะมีไอเดียในการตอบแบบสอบถามในปริมาณที่เท่ากัน แต่เมื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า ไอเดียที่ได้จากกลุ่มที่ทำงานบนโต๊ะทำงานรก ๆ นั้นมีความน่าสนใจมากกว่า ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะได้พบโต๊ะทำงานรก ๆ ได้ตามบริษัทหรืออุตสาหกรรมใด ๆ ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มาก

อย่าง ไรก็ตาม ขณะทำการทดสอบนั้น ทีมนักวิจัยได้แทรกการทดสอบนั้นด้วยการนำเรี่ยไรเงินบริจาค และนำของว่างซึ่งมีให้เลือกระหว่างแอปเปิลและช็อกโกแลตมาให้ผู้เข้ารับการ ทดลองทานด้วย ซึ่งพบว่า กลุ่มคนที่ทำงานบนโต๊ะทำงานที่มีระเบียบนั้นมียอดเงินที่ได้รับบริจาค มากกว่า และมีผู้ที่เลือกหยิบแอปเปิลเป็นอาหารว่างมากกว่าด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โต๊ะทำงานที่สะอาดนั้นส่งผลให้เกิดความเอื้ออาทร และมีการใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากกว่านั่นเอง

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์แคธีนเผยว่า แค่เพียงการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบหรือรกเกะกะ ก็ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนได้แล้ว และพฤติกรรมนี้ยังแสดงผลออกมาเช่นเดียวกัน ต่อรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เดอะเทเลกราฟ

Advertisements