โฟเลต กับ โรคมะเร็ง

โฟเลต กับ โรคมะเร็ง

ผักผลไม้

โฟเลต และการป้องกันโรคมะเร็ง

โฟเลต เป็นสารอาหารซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิตามินที่ละลายในน้ำ เนื่องจากบทบาทและหน้าที่ของ โฟเลต มีความสำคัญสำหรับสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก ซึ่งจำเป็นสำหรับการลอกแบบและการซ่อมแซม DNA

เมื่อร่างกายได้รับ โฟเลต ไม่เพียงพอจะนำไปสู่ภาวะโฟเลตต่ำ ระดับโฟเลตในเซลล์จะลดลง ทำให้การเจริญเติบโตของเซลล์ชะงัก โดยเฉพาะเซลล์ที่เจริญเติบโตเร็ว เช่น เซลล์ตัวอ่อนเม็ดเลือดแดงในไขกระดูก ทำให้การสร้างเม็ดเลือดแดงผิดปกติ และเกิดภาวะโลหิตจางชนิดที่ขนาดของเม็ดเลือดแดงโตกว่าปกติ นอกจากนั้นภาวะโฟเลตต่ำทำให้เกิดความเสี่ยงต่อทารกแรกเกิดที่จะเป็นโรคหลอดเลือดประสาทเปิดและอาการปากแหว่งเพดานโหว่ อีกทั้งเมื่อมี โฟเลต ในเลือดต่ำจะเพิ่มจุดอ่อนให้แก่ DNA และเพิ่มความเสี่ยงที่สารก่อมะเร็งและไวรัสต่างๆ จะเข้าโจมตี DNA การแบ่งตัวของเซลล์ควบคุมไม่ได้ เป็นผลให้เสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งขึ้นได้
น้ำมะเขือเทศ

ผักและผลไม้เป็นแหล่งอาหารที่ดีของ โฟเลต ได้แก่ ดอกกะหล่ำ ดอกและใบกุ๋ยช่าย มะเขือเทศ ผักตระกูลกะหล่ำ แตงกวา หน่อไม้ฝรั่ง แครอท ถั่วฝักยาว ผักใบเขียว เช่น ผักขม ผลไม้สีส้ม องุ่นเขียว สตรอเบอรี่ ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ ได้แก่ ถั่วลิสง ถั่วแดงหลวง ถั่วเหลือง ตับ ยีสต์

โฟเลตนั้นแม้จะมีในอาหารทั่วไปและในผักสีเขียว แต่การที่ร่างกายได้รับ โฟเลต ไม่เพีงพอต่อความต้องการอาจเกิดมาจากกินไม่เพียงพอ หรืออาจเกิดมาจากการกินอาหารที่มีการหุงต้มนานเกินไปโดยไม่ได้กินผักผลไม้สดเลย การหุงต้มด้วยความร้อนนานๆ การลวกอาหาร อีกทั้งการอุ่นอาหารซ้ำ จะทำให้สูญเสียโฟเลตไปเป็นจำนวนมาก การนึ่งอาหารพวกกะหล่ำ มันเทศ แครอท เพียง 20-60 นาที จะสูญเสียโฟเลตไปร้อยละ 90 การปรุงอาหารประเภทเนื้อทำให้ปริมาณโฟเลตลดลง เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว จะสูญเสียโฟเลตไปร้อยละ 75-95 อาหารพวก ปลา ไก่ จะสูญเสียโฟเลตไปร้อยละ 75 ความสามารถที่ร่างกายนำเอาโฟเลตไปใช้ได้นั้นก็แตกต่างกันไปตามชนิดอาหาร เช่น ร่างกายสามารถนำโฟเลตในผักสลัด ไข่ ส้ม ได้เพียงร้อยละ 25-50 ส่วนตับ ยีสต์ กล้วย ร่างกายนำไปใช้ได้สูงกว่าร้อยละ 50-96
ส้ม

ถึงแม้โฟเลตจะมีอยู่ในอาหารทั่วๆ ไป ถ้าคนนิสัยบริโภคที่ไม่ถูกต้องก็อาจทำให้ได้รับสารอาหารนี้ไม่เพียงพอ นอกจากนี้การใช้ยาบางชนิดเป็นเวลานานๆ อาจมีผลทำให้ระดับโฟเลต ในร่างกายต่ำได้ ตัวอย่างเช่น ยาหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ยารักษาโรคลมชัก และยารักษาโรคมาเลเรีย รวมถึงยาเม็ดคุมกำเนิด อีกทั้งการบริโภคแอลกอฮอล์ยังมีผลเสียต่อการดูดซึมและเมตาบอลิสมของโฟเลตด้วย
สตรอเบอรี่

ได้มีผู้ทำการวิจัยเรื่องโฟเลตกับการเกิดมะเร็งมาหลายสิบปีแล้ว โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีผลการวิจัยเผยแพร่มากมาย และรองลงมาก็คือ มะเร็งเต้านม ผลการวิจัยส่วนใหญ่จะชี้ชัดว่า ถ้าร่างกายคนเราได้รับโฟเลตพอเพียงเป็นประจำแล้ว ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งต่างๆ เหล่านี้จะลดลง มีนักวิจัยหลายท่านพยายามที่จะทำการเสริมโฟเลตเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง ผลออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจ ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง ทั้งนี้เพราะโฟเลตจะมีความสามารถป้องกันโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้นในขณะที่เซลล์ปกติกำลังจะเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็ง ไปแล้ว การเสริมโฟเลตจะกลายเป็นการเสริมให้เซลล์มะเร็งแบ่งตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ผลการวิจัยเรื่องหนึ่งผู้หนึ่งผู้หญิงกินโฟเลตเสริมและดื่มแอลกอฮอล์ระดับปานกลางถึงระดับสูงกลับมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคมะเร็ง ทุกวันนี้อุตสาหกรรมอาหารต่างๆ และอาหารนมในประเทศไทยมักมีโฆษณาว่าเสริมโฟเลต ประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาก็มีการเสริมโฟเลตในอาหารหลายชนิด และแนะนำให้ได้รับโฟเลตในปริมาณที่สูงมาสิบกว่าปีแล้ว ณ ขณะนี้หลายประเทศในยุโรปเริ่มตระหนักถึงเรื่องนี้และได้ปรับลดค่าปริมาณแนะนำลงมามาแล้ว อันที่จริงแล้วถ้าเลือกกินอาหารที่มีโฟเลตสูง กินผักผลไม้สด ก็จะได้รับโฟเลตเพียงพอ ไม่ต้องไปพึ่งพาโฟเลตในรูปยาเม็ด หรืออาหารเสริม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : รองศาสตราจารย์ ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน

ภ.โภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

Advertisements