โรคหลอดเลือดขอด…รักษาได้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

โรคหลอดเลือดขอด…รักษาได้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

โรคหลอดเลือดขอด…รักษาได้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

รูปแบบการดำเนิน ชีวิตประจำวันที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหว ร่างกาย ทำให้ปัญหาภาวะหลอดเลือดขอดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เรื่อยๆ

แต่โชคดีที่วันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างการผ่าตัดแบบเจาะ ผ่านรูเข็ม หรือที่เรียกว่า Minimally Invasive Surgery เช่น การรักษาโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ ทำให้การรักษาหลอดเลือด ขอดรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ แถมให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า คือแทบไม่มีรอยช้ำ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ภายในวัน เดียวอีกด้วย

การรักษาภาวะหลอดเลือดขอดโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุเป็น การรักษาแบบเจาะผ่านรูเข็ม ซึ่งผ่านการทดสอบทางการแพทย์แล้ว ว่าสามารถรักษาอาการหลอดเลือดขอด และอาการที่เป็นต้นเหตุ ซึ่งคือการไหลย้อนของเลือดภายในหลอดเลือดดำ ขณะรักษาผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บเพียงเล็กน้อยหรือไม่เจ็บเลย โดยแพทย์จะสอดเครื่องมือผ่านรูเข็มโดย ไม่ต้องเปิดแผล จากนั้นความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุจะทำให้ผนังหลอด- เลือดดำที่มีปัญหาฝ่อและหดตัวจนกระทั่งปิด

ในเมืองไทยเราสามารถรักษาภาวะหลอดเลือดขอดด้วยความถี่วิทยุ นวัตกรรมจาก วีนัส เมดิคอล เทคโนโลยี ได้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ อีกหลายแห่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vnus.com

Note This!

ภาวะหลอดเลือดขอด โดยมากมักเกิดอาการ ปูดบวมของหลอดเลือดดำบริเวณขา ข้อเท้าและเท้า โดยมีการไหลย้อนของเลือดภายในหลอดเลือดดำ เป็นสาเหตุหลัก ความผิดปกตินี้จะพัฒนาความ รุนแรงขึ้น เมื่อลิ้นเปิดปิดซึ่งทำหน้าที่ระบาย กระแสเลือดออกจากขาเพื่อให้ย้อนกลับไปยัง หัวใจเกิดความเสียหายหรือติดเชื้อ ภาวะ เช่นนี้จะก่อให้เกิดอาการหลอดเลือดขอด รวมถึงอาการปวด บวม และรู้สึกหน่วงๆ ที่ขา นอกจากนี้ อายุ เพศ ความอ้วน การ ตั้งครรภ์ หรือการยืนเป็นเวลานานๆ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

Advertisements