จัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า    Delivery.

การจัดส่งสินค้า   ทางไปรษณีย์ไทย

ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง 30 บาท

กรุณาโอนมาก่อนวันจัดส่ง อย่างน้อย 1 วัน

เมื่อจัดส่งสินค้าให้แล้วจะลงแจ้ง

เลขที่พัสดุไปรษณีย์ ไว้ใน หน้า (รายการจัดส่งสินค้า)

ค่าจัดส่งสินค้าต่างประเทศ

>>ต่างประเทศคิดตามค่าส่งของไปรษณีย์ไทยเลยนะคะ<<

http://www.thailandpost.co.th/rate-result.php

Advertisements